Bestuur

Budo Kai Tora Tora is een vereniging en dat heeft, volgens de statuten, een bestuur. Het bestuur van BKTT bestaat uit 3 leden, te weten Ronald van den Broek als secretaris en voorzitter, Giovanna Santamaria als  penningmeester/ledenadministratie  en een algemeen bestuurslid Peter Schoolderman. Wij hebben gekozen om het voorzitterschap op ons te nemen daar waar nodig is, formeel is dit de rol van de secretaris, bij afwezigheid van een/de voorzitter. Wil je iets vragen weten van onze bestuursleden, spreek ze dan aan in de dojo of stel je vraag via het contactformulier.

bestuur btt