Kosten

De kosten voor lidmaatschap zijn onderverdeeld in maandelijkse contributie, jaarlijkse bondsgeld en inschrijfgeld.

Contributie
Kosten per maand
–> t/m 12 jaar € 19,-
–> 13 jaar en ouder € 27,50

Inschrijving
Bij inschrijving dient eenmalig een bedrag betaald te worden voor inschrijfgeld, lifetime membershipkarate paspoort en bondsgeld). Voor de junioren (t/m 15 jaar) is dit een bedrag van € 47,50 en voor de senioren(vanaf 16 jaar) € 52,50. Dit bedrag kan alleen via automatische incasso worden betaald.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Inschrijfgeld € 15,00
Lifetime membership € 5,00
Paspoort € 5,00
Bondsgeld t/m 15 jaar = € 22,50  –  – – – bondsgeld 16 jaar en ouder = € 27,50
Badge € 5,00

Bondsgeld
Jaarlijks dient er bondsgeld te worden betaald, zie boventaand.

Examens

Als je examens voor een slip of kyugraad doet dan ben je door de Shihan of Sensei hiervoor aangewezen. Als je aan het examen meedoet zijn hier kosten aan verbonden of examen dan moeten er een aantal zaken voorafgaand geregeld zijn en/of ingeleverd bij de Shihan of Sensei:

  • Paspoort
  • Aanmeldformulier kyu examen of slippen examen

SLIPPENDAGEN
De slippendagen zijn voor de jeugdleden t/m 11 jaar. Tussen elke Kyu zijn vijf slippen extra ingevoegd. Op deze wijze blijven de jeugdleden gestimuleerd om steeds maar weer een stap verder te gaan en er een slip erbij te krijgen.

KOSTEN EXAMEN/SLIPPEN

 €   5,00  slippen: rood, blauw, geel, groen, bruin
 € 10,00  Oranje band  10e Kyu
 €   5,00  slippen: blauw, geel, groen, bruin
 € 15,00  Oranje band met zwarte slip   9e Kyu
 €   5,00  slippen: blauw, geel, groen, bruin
 € 20,00  Blauwe band   8e Kyu
 €   5,00  slippen:  geel, groen, bruin
 € 25,00  Blauwe band met zwarte slip  7e Kyu
 €   5,00  slippen:  geel, groen, bruin
 € 30,00  Gele band 6e Kyu
 €   5,00  slippen:  groen, bruin
 € 35,00  Gele band met zwarte slip 5e Kyu
 €   5,00  slippen: groen, bruin
 € 40,00  Groene band 4e Kyu
 €   5,00  slippen:  bruin
 € 45,00  Groene band met zwarte slip 3e Kyu
 €   5,00  slippen:  bruin
 € 50,00  Bruine band 2e Kyu