Gedragscode NOC*NSF

BKTT vindt het van groot belang dat de veiligheid binnen onze vereniging voor ieder lid is geborgd. Om deze reden hanteren wij de gedragscode die is opgesteld door het NOC*NSF. Daarnaast streven we ernaar dat onze trainers in het bezit zijn danwel komen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).